Објект: КАРПОШ 4

Адреса: Ул. Разловечко Востание бр.26, 1000 Скопје, Македонија

Телефон: +389 2 306 3610

Мобилен Телефон: +389 72 311 203

E-Mail: info@solid.com.mk


Објект: Кисела Вода УСЈЕ

Адреса: Бул. Борис Трајковски бр.7, 1000 Скопје, Македонија

Телефон: +389 2 2700665

Мобилен Телефон: +389 70 338369

E-Mail: info@solid.com.mk


Објект: МАЏАРИ

Адреса: Ул. Благоја Стефковски бр.59, 1000 Скопје, Македонија

Телефон: +389 22525079

Мобилен Телефон: +389 75 416030

E-Mail: info@solid.com.mk


Објект: КУМАНОВО

Адреса: Доне Бозинов бр.29

Телефон:

Мобилен Телефон: +389 75 326 251

E-Mail: info@solid.com.mk


Објект: КАВАДАРЦИ

Адреса: Гјорги Соколов бр.1

Телефон:

Мобилен Телефон: +389 75 344 927

E-Mail: info@solid.com.mk


Објект: ГОСТИВАР

Адреса: Јна бб

Телефон:

Мобилен Телефон: +389 75 345 702

E-Mail: info@solid.com.mk


Објект: КРИВА ПАЛАНКА

Адреса: Градец населба Мизовски ливади

Телефон: +389 78 380 742

Мобилен Телефон: +389 075 380 742

E-Mail: info@solid.com.mk